Zastosowanie druku 3D jest liczne i różnorodne. Pisze się już nie tylko o zastąpieniu robotników przez drukarki 3D, ale porównuje się nawet wpływ druku 3D do wpływu jaki wywarły takie wynalazki jak wynalezienie druku, maszyny parowej i tranzystora. Mimo iż obecnie nie można ocenić wpływu tej technologii na nasze życie to oczekuje się, że będzie ona miała znaczący wpływ w wielu dziedzinach naszego życia, a ludzie i gospodarka będą musiały się do tego dostosować.

Edukacja

Technologia 3D dostarcza pomocy wizualnych , które są idealne na każdym etapie edukacji – od przedszkola do uniwersytetu. Dzięki drukowi 3D nie trzeba już martwić się o prototyp naszego projektu, takim przykładem jest zespół „Impuls” przy Politechnice Świętokrzyskiej, który konstruuje łazika marsjańskiego. Łazik będzie walczył w European Rover Challenge 2016, wykorzystując wydrukowane części.