Zastosowanie druku 3D jest liczne i różnorodne. Pisze się już nie tylko o zastąpieniu robotników przez drukarki 3D, ale porównuje się nawet wpływ druku 3D do wpływu jaki wywarły takie wynalazki jak wynalezienie druku, maszyny parowej i tranzystora. Mimo iż obecnie nie można ocenić wpływu tej technologii na nasze życie to oczekuje się, że będzie ona miała znaczący wpływ w wielu dziedzinach naszego życia, a ludzie i gospodarka będą musiały się do tego dostosować.

Medycyna

Medycyna to jeden z obszarów, w których korzystanie z drukowania trójwymiarowego stała się nowym impulsem do zmian na dużą skalę. Druk jest wykorzystywany w chirurgii i stomatologii – protetyce. Protetyka 3D to nie tylko korona, most czy odbudowa na implantach, ale też estetyczne odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym jak onlay, inlay czy overlay, a także licówki. Na wykonanie w tradycyjny sposób powyższych uzupełnień pracownia protetyczna potrzebuje od kilku do kilkunastu dni. Dzięki drukowi 3D proces ten może być skrócony do kilkudziesięciu minut.

Zastosowanie wydruku 3D w medycynie regeneracyjnej to też, a może przede wszystkim drukowanie protez rąk i nóg, ucha, części twarzy, części narządów, co w efekcie znacznie obniżyło koszty. Jednym z nowych wynalazków jest stosowanie druku 3D tzw. Biopióra umożliwiającego nanoszenie komórek bezpośrednio na rany, co prowadzi do znacznie szybszej regeneracji tkanek.